Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, προορίζονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Για τις πληροφορίες που παρέχονται από την Crimark Hellas, ενώ γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβής και ενημερωμένες, δεν εγγυόμαστε οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή δέσμευση, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή την διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε χρήση ή αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να συνδέεστε σε άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο της Crimark Hellas. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων και σελίδων. Η συμπερίληψη εξωτερικών συνδέσεων δεν σημαίνει κατ' ανάγκη σύσταση ή δεν μπορεί να θεωρεί ότι αποδεχόμαστε τις απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ο ιστότοπος να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, η Crimark Hellas, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για το εάν ο δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.